Vi har herunder beskrevet en række af vores tidligere projekter, som
inspiration til, hvad vi måske kunne hjælpe netop din virksomhed med.

Person studerer projekttavle

Document House

Tid: 2.500+ timer · Organisation: 25.000 medarbejdere · Projektdeltagere: 2-5 personer

Design og implementering af et kvalitetssystem til håndtering af dokumenter, formularer, regler, instruktioner og procedurer for alle processer i forbindelse med produktion, opstilling og vedligehold af vindmøller i hele verden.
Systemet understøtter virksomhedens eksisterende regler for vedligehold af data på området, hvilket i dette tilfælde består af over 10 forskellige typer af redigeringer med hver deres regelsæt for ændringer, godkendelse og udgivelse.

Der er implementer udvidet logning, trackning og afrapportering af udvalgte events i systemet, så det er muligt at få et specialiseret overblik over kvaliteten af data i systemet, eller abonnere på specifikke handlinger, der kan opstå.
Systemet indeholder mange specialiserede dashboards og afrapporteringssider, så man i tilfælde af audit og vedligehold hurtigt kan danne sig forskellige overblik over data i systemet.
Der er lavet automatiserede processer for udløb og kontol af data i systemet på baggrund af regler for de enkelte typer af dokumenter, samt hvilke processer dokumentet tidligere har været igennem.

 

PersonaleNet

Tid: 1.000+ timer · Organisation: 25.000 medarbejdere · Projektdeltagere: 1-5 personer

Intranet til region i Danmark, hvor portalen overvejende benyttes som en formidlingsportal til de 18.000 ansatte i regionen (primært sundhedsområdet).
Regionen benytter et egetudviklet system til vedligehold af organisations- og medarbejder-data, og for at kunne målrette indhold til den enkelte medarbejder, er der udviklet en integration mellem de 2 systemer. Der er ligeledes laves værtøjer så man, i tilfælde af omstruktureringen i organisationen, kan understøtte disse på intranettet.
Da portalen er en nyudvikling af en eksisterende portal, har det også været en del af projektet at migrere udvalgte data fra den gamle portal til den nye.

 

Grupperum

Tid: 800 timer · Organisation: 350 medarbejdere · Projektdeltagere: 1-3 personer

Samarbejdsportal til idrætsorganisation, hvor både ansatte og frivillige sammen kan arbejde på bl.a. dokumenter og projekter.
Da de frivillige brugere af systemet ikke ønskes oprettet i organisationens Active Directory, er der oprettet og implementeret federated authentication til en egenudviklet loginportal, som efterfølgende er benyttet foran adskillige andre af organisationens websider.
Udover samarbejdsområder understøtter systemet også mange af de klassiske
intranetfunktioner, såsom nyhedsformidling, værktøjskasse, wiki, HR site med
personalehåndbog, fremsøgning af medarbejere, m.m.
Portalen indeholder bl.a. en mødefunktion, der understøtter forberedelse, afholdelse og opfølgning af både fysiske og online møder.

 

Synkronisering af masterdata

Tid: 20 timer · Organisation: 1.200 medarbejdere · Projektdeltagere: 1 person

Et eksisterende synkroniseringsprodukt havde performance problemer med synkronisering af data mellem bl.a. SharePoint og virksomhedens masterdata-system.
Efter en del intern fejlsøgning af problemet valgte virksomheden at lave en custom synkronisering af dataene.
Dette løste performanceproblemet og gjorde det muligt at implementere en mere optimeret og specialieret synkronisering, hvor data kunne behandles og transformeres direkte i synkroniseringen.

 

LMS – SharePoint 2010

Tid: 200+ timer · Projekt deltagere 2-5 personer

Learning management system der var udviklet på SharePoint 2010 Onprem. Systemet benyttede sig af SCORM, som er et standard e-læringsformat.
Løsningen blev ofte anvendt af offshore ansatte der skulle tage et kursus og derefter modtage et certifikat fra systemet, for at kunne udføre deres arbejde.

 

Reklamation håndtering

Tid: 250+ timer · Projekt deltagere 3-6 personer

Reklamationssystemet er et system til at indrapportere reklamationer, samt håndteringen af dem.
Alle fejl blev kategoriseret, og herefter var der forskellige processor alt afhængigt af kategoriseringen. Der blev udviklet en integration til deres økonomi system således at der kunne laves et udtræk af den rigtig faktura der var tale om. Alt afhængigt af beløbet, var der forskellige der skulle ind over et
godkendelsesflow, således der kunne gives en kreditnota på reklamationen.
Herefter blev der lavet en undersøgelse om hvad der kunne gøres for at forhindre fejlen, samt en økonomisk overblik over dens omkostning.

 

Extranet Portal

Tid: 300+ timer · 1400 medarbejdere · Projekt deltagere 3-7 personer

Revisor system til adgang for både revisor samt kunde adgang.
Systemet skulle erstatte et andet onprem system, men samtidigt integrerer imod deres andre interne systemer. Dette var blandt andet custom udviklede systemer samt Dynamics 365.
Extranet Portal er et udviklet produkt på SharePoint online, som har udstille et API for at lave alle integrationer. Da det nu er udviklet i SharePoint Online kunne vi samtidigt benytte os af csom til at lave SharePoint standard API tilpasninger.
Det der blev udviklet var et bindeled imellem Extranet Portal, samt kundens andre systemer. Dette blev lavet på Azure vha Logic apps, Azure functions, keyvault, certifikater, Webjobs, Azure
Queue/Servicebus mm.
Kunden kunne derved selv benytte sig af det udvilkede API,
uden at skulle forholde sig til Extranet Portal’s API samt
SharePoint API’et.

 

HR Portal

Tid: 100+ timer · 45 medarbejdere · Projekt deltagere 1-3 personer

Virksomheden havde en strategi om at vækste og ville derfor strømline nogle af deres HR-processer.
Projektet omhandlede håndtering af ansøgninger med en label politik om at automatisk slette ansøgninger efter 3 måneder, efter modtagelse, for at overholde GDPR.
Derudover blev der lavet håndtering til både on-boarding og offboarding. Ved en ansættelse var der mange opgaver der skulle udføres af forskellige personer, alt afhængigt af stillingen. Dette blev håndteret igennem systemet med påmindelser om opgaverne, samt en notifikation hvis opgaver ikke blev udført til
tiden. Derudover blev der lavet medarbejder dokument struktur således der kunne gemmes ansøgninger, certifikater mm på den enkelte medarbejder.

 

 

Har du en god idé til en proces der kan optimeres?
Så kan vi hjælpe dig godt igang. “
– Simpleo