At investere i digitalisering af processer er at investere i virksomhedens fremtid. En velovervejet løsning kan forbedre processernes flow, reducere fejl, nedskære omkostninger og skabe et solidt fundament for virksomhedens vækst.

Når vi møder en virksomhed med en udfordring, går vi i fællesskab i gang med at skabe overblik og vurdere, hvad den mest optimale løsning er. Dette gør vi gennem fire afgørende skridt:

Håndtryk mellem forretningspersoner

Analysefasen

En dybdegående analyse af virksomhedens ønsker og behov, kombineret med en klar forventningsafstemning omkring tid og pris, er fundamentet for udviklingen af et vellykket system. Resultatet af analysen inkluderer en detaljeret beskrivelse af systemet, herunder:

  • Hvem er de forventede brugere af systemet?
  • Hvilke funktioner er nødvendige for de forskellige brugertyper?
  • Hvordan integreres systemet med andre IT-systemer?

Vores analyse kan også omfatte et visuelt layout af de vigtigste skærmbilleder, hvis projektet kræver det. Dette sikrer, at virksomheden får en klar forståelse af, hvordan brugerfladen vil se ud, og at alle parter er enige om, hvad der skal udvikles.

 

Estimering og tilbud

Når der foreligger en endelig beskrivelse og oplæg, som alle parter er tilfredse med, foretager vi en detaljeret tidsmæssig estimat af udviklingsopgaven. Estimatet dækker alle aspekter af projektet, herunder:

  • Programmering
  • Projektledelse
  • Test
  • Fejlrettelser
  • Design
  • Idriftsættelse

Efter estimeringen udarbejdes et tilbud, der inkluderer en beskrivelse, oplæg og en estimeret pris.

 

Implementering

På grund af vores agile tilgang til projekter garanterer vi, at I som virksomhed vil blive informeret, hvis uventede udfordringer opstår, der kan påvirke estimatet. Vi forstår også, at det, der så godt ud på tegnebrættet, ikke altid er den bedste løsning i virkeligheden. Hvis dette sker, tilretter vi projektet i samarbejde med jer.

Vi tror på, at tæt kommunikation med vores kunder er afgørende for vores fælles succes.

 

Idriftsættelse

Når systemet er næsten færdigt, gennemgår vi ændringer og tilføjelser fra implementeringsfasen og inkorporerer eventuelt nye ideer, der er opstået undervejs. Derefter lanceres systemet. Vi står til rådighed for eventuel oplæring og besvarelse af spørgsmål, hvis behovet skulle opstå.

 

“Vi tror på, at tæt kommunikation med vores kunder er afgørende for vores fælles succes.”